מזונות זמניים שיעורם

בית המשפט המחוזי קבע בערעור כי יש להגביל במינון ובמסורה את שיעור הסכום המוקצב למזונות בטרם קיום הליך משפטי משרדינו ייצג את המערער.

מזונות זמניים שיעורם-1