מזונות אישה- סוגיות נפוצות

 סכום דמי הקיום שהאיש חייב לשלם לבת זוגתו  במהלך חיי הנישואין

א.מהותם של מזונות אישה:

סכום דמי הקיום שהאיש חייב לשלם לבת זוגתו  במהלך חיי הנישואין 

 

ב.מועד החיוב:

בניגוד לחיוב במזונות ילדים ,שאינן קשורות כלל במערכת הזוגיות, החיוב במזונות אישה הינו אך ורק כל עוד בני הזוג נשואים ,אם בני הזוג גרושים אין חיוב במזונות אישה.

 

ג. מהו הדין הנוהג לגבי בני זוג החיים בנפרד, מבלי שהתגרשו??

 במקרה שכזה  נבדק הרקע לפירוד: אם האישה עזבה את הבית מרצונה המלא והחופשי, אין חיוב במזונותיה הואיל והאישה "גילתה דעתה" בעצם עזיבתה כי אינה מעוניינת בהמשך חיי הנישואין". לעו"ז אם האישה עזבה את הבית עקב יחס מאיים ו/או משפיל של הבעל כלפיה אזי הבעל עדיין יחוייב במזונותיה.

אם הבעל הוא שעזב את בית המגורים המשותף הוא מחיוב במזונותיה על אף הפרידה.

 

ד מהו שיעור החיוב?

הסכום בה חייב הבעל  הינו ע"פ הכלל ש"עולה עמו ורינה יורדת עמו" שמשמעותה ,החיוב  צריך להיות תואם לרמת החיים לה הורגלה ואם הורגלה אצל בעלה לחיי עושר,הוא מחויב לשמור על רמת חיים זו.

לחילופין אם האישה באה ממשפחה עשירה חוותו של האיש לדאוג לכך שרמת חייה תהא לפי שהייתה מורגלת בבית אביה ,אף אם בעלה לא הרגילה לרמת חיים גבוהה.

 

ה.הדין אם האישה עובדת לפרנסתה?

במקרה שכזה אין חיוב במזונותיה,זאת בתנאי שדי בהכנסתה לקיים ולשמר את רמת החיים לה הורגלה.

אך אם הורגלה לרמת חיים גבוהה בהרבה מהכנסתה בפועל, יחויב האיש להשלים את ההפרש בין הכנסתה לרמת החיים הגבוהה לה הורגלה 

 

ו.במקרה שהאישה עובדת ומשתכרת הרבה יותר מהאיש, דוגמה אשת קריירה הנשואה לאיש שאינו עובד(או בוחר להיות "עקר בית") ולחילופין, מרוויח מעט, האם האישה תחויב במזונותיו ובפרנסתו?

הגם שבמדינות המערב המתוקנות כגון ארה"ב בריטניה ,ורוב מדינות האיחוד האירופי,החיוב הינו מאוזן ושוויוני ,ובמקרה שכזה האישה תחויב במזונותיו של האיש , במדינת ישראל עדיין חיוב המזונות הינו פרי הדין העברי (סע' 2 לחוק תיקון דיני משפחה )ולפי דין זה , החוב הוא רק של הבעל כלפי האישה ולא של האישה כלפי בעלה .

הגם של"ענד הגיע הזמן שנצעד "עקב בצד אגודל" עם מציאות החיים המודרנית והחבות צריכה להיות הדדית  ושוויונית.

יש לענ"ד לפעול לכך גם בהתאם ל"עיקרון השוויון" ונראה שהפסיקה האחרונה "פותחת פתח" לאפשרות זו ,הגם  שלעניין זה ,טרם ניתן  ניתן פסק דין יישומי,

 הגיעה העת שבתי המשפט למשפחה ייתנו את הדעת לסוגיה זו.

   בעז גורק עו"ד